1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (جلد دوم)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مهندسی شیمی، پدیده های انتقال، انتقال جرم، انتقال حرارت
سال 1396
پژوهشگران احسان صالحی ، مهدی عسکری

چکیده

نخستین ویرایش کتاب مفاهیم اساسی اندازه حرکت، حرارت و انتقال جرم، که در سال 1969 چاپ شد، به شرح مجموعه مفاهیمی می پردازد که به عنوان هسته مرکزی علوم پایه مهندسی از مجموعه ی گسترده ی علوم مهندسی شناخته می شوند. نیاز به تالیف کارهای مشترکی از این دست برطرف نخواهد شد تا اطمینان حاصل شود که بخش قابل توجهی از علوم مهندسی به مفاهیم پایه ای اختصاص یافته است. از زمان چاپ ویرایش نخست این کتاب، کاربردهای مفاهیم پایه ای علوم مهندسی به شکل های گوناگون تغییر پیدا کرده است. ما هم اکنون با وسایلی نظیر چاپگرهای پاششی، راکتورهای شیمیایی مقیاس کوچک و بزرگ و فرآیندهای زیستی و شیمیایی بیشماری مواجهیم که تا حدود 45 سال پیش چیزی از آن ها نشنیده بودیم. این کاربردها ها و کاربردهای دیگر در ویرایش ششم مورد توجه قرار گرفته است، هرچند مفاهیم پایه ای اندازه حرکت، حرارت و انتقال جرم که برای تحلیل این فرآیندها استفاده می شود همچنان بلاتغییر است. این متن با هدف استفاده ی دانشجویان سال دوم تا سال آخر رشته های مهندسی که درک مناسب پدیده های انتقال از ملزومات گرایش های تخصصی آن ها است، تهیه شده است. محتمل ترین استفاده کنندگان این کتاب دانشجویان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی محیط زیست و بیوشیمی هستند. سایر شاخه های مهندسی نیز با مطالعه این کتاب به ایده ها و مفاهیم مشترک مهم و قابل استفاده از مکانیک سیالات، حرارت و انتقال جرم دست خواهند یافت. پیش فرض این است که دانشجویانی که از این کتاب استفاده می کنند دوره های آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال و موازنه جرم و انرژی را گذرانده اند. داشتن دانش مقدماتی از معادلات دیفرانسیل نیز توصیه می شود. فرض شده دانشجویان استفاده کننده از این متن مهارت های رایانه ای کافی نیز دارند. برای دانشجویان آموزنده است که برخی از مسائل مشخص شده را با استفاده از مجموعه نرم افزارهای محاسبات عددی حل کنند، هر چند بخش عمده ی مسایل مطرح شده با استفاده از روش های پایه ای ریاضی قابل حل است. منابعی تکمیلی قابل استفاده ی اساتید مانند راهنمای حل تمرین ها و تصاویر الکترونیکی قابل استفاده برای ساخت نمایه های آموزشی دروبگاه شرکت آموزشیار به آدرس www.wiley.com/college/welty موجود است.