1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص شیمیایی، ساختاری و جذب سطحی کربن فعال تولید شده به روش فعال سازی فیزیکی از پوست سخت گردو و هسته هلو
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کربن فعال، پوست گردو، هسته هلو، جذب سطحی
سال 1396
مجله نشريه علوم و مهندسي جداسازي
شناسه DOI
پژوهشگران احسان صالحی ، سلمان احمدی پویا ، مجید زارع زاده مهریزی

چکیده

پسماند کشاورزی به دلیل در دسترس بودن و هزینه مناسب پیش ساز مناسبی برای تولید کربن فعال است. از این رو، پوست گردو و هسته ی هلو برای تولید کربن فعرال به روش فعال سازی فیزیکی انتخاب شد. برای برسری جذب تعادلی ناپیوسته این جاذب ها از متیلن بلو استفاده شد و داده های تعادلی به دست آمده به وسیله چهار مدل همدمای لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و دوبنین برازش گردید . ظرفیت جذب کربن فعال هلو حدود ) mg/g 19 بیشتر از کربن گردو بود. همچنین مقایسه ساختار ) حفرات این دو کربن فعال توسط تصاویر SEM و تکنیک آنالیز تصویر صورت گرفت . گروه های عاملی سطح، بی نظمی فازی و شیمی سطح نیز به وسیله آنالیز های FTIR و XRD مطالعه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که کربن فعال هلو ساختاری نامنظم تر، توزیع اندازه حفرات یکنواخت تر، چگالی حفرات بیشتر و سختی مکانیکی بزرگتری دارد که دلایل برتری این نوع کربن فعال برای جذب به شمار می رود.