1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید کربن فعال گرانولی از پوست سخت گردو در مقیاس صنعتی و مقایسه استانداردهای آن با نمونه های مشابه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کربن فعال گرانولی، فعال سازی فیزیکی، سختی، جذب سطحی، عدد یدی.
سال 1396
مجله فرآيند نو
شناسه DOI
پژوهشگران احسان صالحی ، علیرضا اکبری ، مهدی عسکری ، فروغ بیات ، سید علی کیائی

چکیده

کربن فعال گرانولی از پوسته سخت گردو به روش فعال سازی فیزیکی در داخل کشور (منطقه توی سرکان، ارزیابی و با ASTM استان همدان) تولید گردید. در این تحقیق، شاخص های استاندارد کربن فعال بر اساس نمونه های کربن موجود در داخل کشور مقایسه شده است. ابتدا ترکیب خام سلولزی در کوره کربنیزاسیون 1200ºC 800 تا ºC 800 گرماکافت و سپس در کوره پیشرفته فعال سازی در دمایی بین ºC در دمای به وسیله بخار آب و دی اکسید کربن فعال گردید. آزمون های سختی ، درصد خاکستر، عدد یدی، درصد انجام گرفت . نتایج این FTIR و XRF رطوبت، سطح داخلی ویژه و دانسیته ظاهری در کنار آنالیزهای ،% آنالیزها نشان داد، علاوه بر داشتن گروه های عاملی مناسب، کربن فعال تولیدی این شرکت با سختی 88 1240 و رطوبت 5%، از m2/g 400 ، سطح داخلی kg/m 1100 ، خاکستر 7%، دانسیته ظاهری 3 mg/g عدد یدی نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی است.