1403/04/02
احسان صالحی

احسان صالحی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4409-1242
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 25643697300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن: 086-32625020

مشخصات پژوهش

عنوان
مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم (ویراست ششم- جلد اول)
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مکانیک سیالات، انتقال گرما، انتقال جرم (فیزیک)
سال 1395
پژوهشگران احسان صالحی ، مهدی عسکری

چکیده

اهمیت موضوع پدیده های انتقال بر دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، خصوصا مهندسی شیمی و گرایش های مرتبط با آن پوشیده نیست. پدیده های انتقال به مجموعه مفاهیم پایه ای انتقال اندازه حرکت، انتقال حرارت و انتقال جرم و همچنین کاربردهای مهندسی آن ها اتلاق می شود. با وجود کثرت کتاب های تخصصی مستقل با موضوعات انتقال جرم، انتقال حرارت و اندازه حرکت، مطرح شدن مفاهیم اساسی این سه پدیده ی انتقال در کنار یکدیگر علاوه بر جامعیت بخشیدن به کتاب، امکان درک و مقایسه ی وجوه مشترک و تمایز این سه پدیده با یکدیگر را بهتر فراهم می سازد. ویرایش ششم کتابِ مفاهیم اساسی اندازه حرکت، حرارت و انتقال جرم تالیف جیمز ولتی و همکاران مرجعی است جامع با طبقه بندی موضوعی بسیار مناسب و رویکردی نو در آموزش مفاهیم بنیادی پدیده های انتقال که می تواند برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده و آموزنده باشد. با هدف کمک به انتقال بهتر مطالب و آسان تر شدن درک مفاهیم اساسی، نسخه ی دانشجویی (Student Version) کتاب ولتی ترجمه شده است. نسخه دانشجویی کتاب حاوی مثال های متنوع در متن درس و مسائل تکمیلی فراوان در پایان هر فصل است. همچنین مفاهیم اساسی مطرح شده در هر بخش از فصل، در غالب سوالات کوتاه وکلیدی در پایان آن بخش مرور شده است.