1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
: تأویل، آیت الله معرفت، ابن عربی، بطن، قرآن
سال 1394
مجله پژوهش هاي تفسير تطبيقي
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی

چکیده

موضوع این مقاله، بررسی ومقایسه تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت است. در رابطه با تأویل و معنای آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد که با توجه به گوناگونی آن، لازم دیدیم نظر ابن عربی و آیت الله معرفت را در این باره مورد مطالعه قرار دهیم. واژه تأویل هفده بار در قرآن به کار رفته است که در برخی موارد، به تأویل آیات قرآن اشاره دارد. این استفاده قرآن از تأویل سبب شد که بابی با عنوان تأویل آیات قرآن و تفاوت آن با تفسیر در میان علما گشوده شود. به طور کلی ابن عربی و آیت الله معرفت، هردو بر این عقیدهاند که، تأویل با تفسیر متفاوت ویل پذیر نیز هستند اما در چگونگی تأویل قرآن، شباه تها و تفاو تهایی با Ĥ است و آیات قرآن علاوه بر تفسیر، ت یکدیگر دارند. اصلیترین شباهت آنها در این است که، هر دو تأویل را، باطن کلام خدا می دانند نه مصداق آن، با این وجود تفاوت های آنها سبب شده که مصداق عملی آنها در تأویل، بسیار متفاوت با یکدیگر باشد. e-