1403/03/31
ابراهیم ابراهیمی

ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشگاه اراک
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین «سبک زندگی» از منظر قرآن‌ کریم و پیامبر اکرم( صلی الله علیه و آله)؛ مؤلفه اخلاق فردی: ارائه الگو
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران ابراهیم ابراهیمی

چکیده

ثبت نشده‌است!