1402/12/02
اصغر لادریان (بازنشسته)

اصغر لادریان (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی عمران
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The correlation between RMR and Q systems in parts of Iran Asghar Laderian, Mohammad Amin Abaspoor (2011)
مقاله ارائه‌شده
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته