1402/12/07
امیرمحمد گل محمدی

امیرمحمد گل محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: اراک، دانشگاه اراک، گروه مهندسی صنایع
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بکارگیری یک الگوریتم رقابت استعماری کارآمد برای حل مسأله‌ی مکانیابی- مسیریابی چندهدفه در یک زنجیره‌ی تأمین چندسطحی تحت شرایط عدم قطعیت فازی و احتمالی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بهینه‌سازی، مسأله مکانیابی - مسیریابی وسایل نقلیه، عدم قطعیت، الگوریتم‌ رقابت استعماری
سال 1401
مجله نوآوری های صنعتی: نیازها و راهکارها
شناسه DOI
پژوهشگران اشرف نوروزی ، امیرمحمد گل محمدی

چکیده

در دنیای صنعتی امروز، واحدهای تولیدی سعی دارند با مکان‌یابی مناسب انبارهای مورد نیاز خود و همچنین مسیریابی وسایل نقلیه به‌منظور حمل کالاهای تولیدی به این انبارها، هزینه‌های خود را کاهش دهند. لازم به‌ ذکر است که، مکان انبارها درتعیین مسیر وسایل نقلیه موثر است. بنابراین در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی جهت بهینه‌سازی هم‌زمان تعیین مکان انبارها و مسیریابی وسایل نقلیه ارائه شده-است. تابع هدف در این مدل شامل مینیمم‌کردن مجموع هزینه‌های مرتبط با وسایل حمل‌و‌نقل و هزینه‌ی اجاره انبارها می‌باشد. محدودیت‌های مدل ارائه شده شامل ظرفیت وسایل نقلیه، حداکثر میزان مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه و ... می‌باشد. از آنجایی‌که هریک از مسایل مکان‌یابی و مسیریابی خود به تنهایی یک مسأله NP-hard محسوب می‌شوند، آنگاه مسأله مکان‌یابی- مسیریابی نیز یک مسأله NP-hard ترکیبی محسوب می‌شود و برای حل آن نیاز به بهره‌گیری از الگوریتم‌های فراابتکاری می‌باشد.