1402/12/07
امیرمحمد گل محمدی

امیرمحمد گل محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: اراک، دانشگاه اراک، گروه مهندسی صنایع
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بهبود مستمر، تصمیم گیری گروهی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی نوع-2
سال 1401
مجله سيستم هاي فازي و كاربردها
شناسه DOI
پژوهشگران امیرمحمد گل محمدی ، اشرف نوروزی

چکیده

امروزه موقعیت رقابتی سازمان ها بر مبنای قابلیت ها، مهارت ها و دانش نهفته در فرآیندهای سازمانی آنها تعریف شده و فرآیندهای کسب و کار یکی از دارایی های کلیدی سازمان ها به شمار می رود. با این وجود منابع محدود در اختیار و در عین حال تفاوت فرایندها از جنبه های مختلف، بیانگر لزوم به کارگیری رویکردی مدون برای رتبه بندی پروژه های بهبود در سازمان است. این تفاوت ها از جنبه های مختلفی نظیر ارزش خروجی، سطح تاثیر در سازمان، پیچیدگی، زمان و سرمایه مورد نیاز برای بهبود مطرح هستند که برای اندازه گیری آنها اغلب نیاز به اخذ نظرات قضاوتی خبرگان است. پژوهش حاضر از تحلیل سلسله مراتبی فازی مبتنی بر ترکیبی از مجموعه های فازی مردد و مجموعه های فازی نوع-2 برای این رده بندی استفاده می کند. این رویکرد در شرکت توزیع برق استان مرکزی به کار گرفته شده است. رویکرد مورد استفاده ساختاری انعطاف پذیر برای اخذ نظرات خبرگان و عدم قطعیت و ابهام نهفته در نظرات ایشان فراهم می کند و در عین حال فرایند تصمیم گیری گروهی در سازمان را بدون ساده سازی و کاهش سطح پیچیدگی قضاوتهای کلامی فراهم می کند. نتایج حاصل بیانگر اولویت بالای فرایندهای بهره برداری، نگهداری و توزیع شبکه، و فرآیند ایجاد و توسعه شبکه توزیع و نیز مدیریت مالی در این سازمان برای اجرای پروژه های بهبود فرایندی می باشد.