1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانوذرات کلوئیدی: تهیه، خواص و کاربردها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، کلوئید، میکروامولسیون
سال 1402
پژوهشگران علیرضا صلابت

چکیده

به منظور ایجاد همبستگی و چارچوبی منظم برای مطالب کتاب و معرفی نانوذرات کلوئیدی در ابتدا مقدمه‌ای در خصوص علوم و تکنولوژی نانو به صورت خلاصه ارائه می‌شود. سپس در فصل جداگانه‌ای به اصول مقدماتی مخلوط‌های کلوئیدی و همچنین دسته بندی و خواص آنها پرداخته می‌شود. از میان مخلوط‌های کلوئیدی یک دسته از آنها که از لحاظ کاربردی جایگاه ویژه‌ای دارند و در کتاب حاضر مورد توجه واقع شده‌اند، کلوئیدهایی هستند که فاز پیوسته و فاز پراکنده هر دو مایع می‌باشند. از بین این دسته کلوئیدها، میکروامولسیون‌ها بخش عمده مباحث کتاب را تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است چون ذرات فاز پراکنده در این مخلوط‌های کلوئیدی در اندازه نانومتری هستند، برای آنها از لفظ نانوکلوئید نیز استفاده می‌شود. از آنجایی که حضور سورفکتانت‌ها در تهیه این سیستم‌ها در بسیاری از موارد ضروری است، به همین دلیل یک فصل به طور کامل به توصیف سورفکتانت‌ها اختصاص یافته است. به منظور آشنایی کامل و دقیق با سیستم‌های میکروامولسیونی و بیان تفاوت آنها با ماکروامولسیون‌ها و نانوامولسیون‌ها و همچنین تئوری‌های مربوط به تشکیل و پایداری آنها یک فصل جداگانه به کتاب اختصاص یافته است. در ادامه مباحث کتاب به کاربرد میکروامولسیون‌ها در حوضه‌های مختلف پرداخته می‌شود. یکی از کاربردهای متداول آنها تهیه نانوذرات می‌باشد. چون فاز پراکنده میکروامولسیون‌ها به صورت واکنشگاه‌هایی در ابعاد نانومتری می‌باشند می‌توان واکنشهای شیمیایی را در آنها به صورت کنترل شده انجام داد. برای نمونه یکی از واکنشها احیاء یون‌های فلزات به نانوذرات فلزی است. یک فصل از کتاب ضمن بیان شرایط برای چنین واکنشهایی و ارائه تئوری‌های مربوطه، آخرین تحقیقات انجام شده در این زمینه را نیز معرفی می‌نماید. در فصل دیگر یکی از با اهمیت‌ترین کاربردهای میکروامولسیون-ها، یعنی استفاده از آنها در بحث دارورسانی و فرمولاسیون دارویی آورده شده است. از آنجایی که این مبحث یکی از تحقیقات داغ امروزه به ویژه در دارورسانی پوستی می‌باشد، سعی شده است برخی از آخرین تحقیقات انجام شده با جزئیات معرفی شود. از طرف دیگر چون سیستم‌های دارورسانی لیپوزومی و نیوزومی نیز مانند میکروامولسیون‌ها از دسته کلوئیدهای مایع در مایع می‌باشند، آنها نیز در فصل جداگانه‌ای معرفی و توصیف شده‌اند. سنتز نانوکامپوزیت‌های پلیمری از مسیر میکروامولسیون‌ها نیز یکی دیگر از مباحثی است که به آن پرداخته شده است. مشخص شده است که این مسیر سنتزی منجر به تهیه نانوکامپوزیت‌هایی با یکنواختی بالا و کیفیت بهتری می‌شود. همچنین تهیه نانوکاتالیست‌ها، که امروزه در تحقیقات و حتی در صنعت جایگزین کاتالیست‌های معمولی شده-اند، به روش میکروامولسیونی یکی از مباحث ویژه کتاب است. تهیه نانوکاتالیست‌های با شکل کنترل شده و کاربردهای ویژه نیز از مزایای این روش می‌باشد که به آن اشاره شده است. در نهایت آخرین فصل کتاب به سیستم‌های میکروامولسیون نوین مانند میکروامولسیون‌هایی که حاوی مایعات یونی هستند و یا میکروامولسیون‌هایی که عاری از سورفکتانت می‌باشند اختصاص یافته است. این گونه از میکروامولسیون‌ها هم اکنون در مرزهای دانش در حال تحقیق و توسعه می‌باشند.