1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سولفورزدایی عمیق به روش جذب سطحی از سوخت مدل به‌وسیله زئولیت‌های اصلاح‌شده
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سولفورزدایی، زئولیت
سال 1401
پژوهشگران سیدمحمد میرمعصومی(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)

چکیده

امروزه کاهش میزان گوگرد موجود در سوخت‌های فسیلی یکی از موضوعات پر اهمیت تحقیقاتی می‌باشد چرا که حتی مقادیر کم آن از نظر زیست محیطی پذیرفته نمی‌باشد. یکی از روش‌های اقتصادی حذف گوگرد روش جذب سطحی با جاذب‌های زئولیتی می‌باشد. در این پایاننامه از زئولیت نوع 4A که ارزان و در دسترس می‌باشد برای سولفورزدایی عمیق از سوخت مدل استفاده شده است. برای این منظور ابتدا زئولیت‌ مورد نظر به روش تبادل یونی اصلاح شده و جاذب Ni-4A تهیه شد. جاذب‌ حاصل از لحاظ ساختاری با تکنیکهای ICP-OES،FT-IR ، SEM و BET مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت فرآیند گوگردزدایی به-روش جذب سطحی در دما و فشار محیط توسط جاذب اصلاح‌شده مورد بررسی قرار گرفت. در این فرایند از حلال n-هپتان و آلاینده گوگردی بنزوتیوفن برای تهیه سوخت مدل استفاده شد. تاثیر غلظت گوگرد در سوخت مدل در محدوده 10 تا 100 میلی‌گرم ‌بر لیتر بر میزان ظرفیت جذب توسط جاذب اصلاح شده مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های جذب تعادلی توسط ایزوترم‌های لانگمیر و فرندلیچ مدل‌سازی شد و مشخص شد داده‌های جذب به دست آمده با ایزوترم لانگمیر تطابق بیشتری نسبت به ایزوترم فرندلیچ دارد. ظرفیت جذب هردو جاذب اصلاح‌شده واصلاح‌نشده نیز با یکدیگر مقایسه شد.