1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانوذرات طلا به عنوان سامانه های نوین در زیست پزشکی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، ترکیبهای طلا، نانوپزشکی، تکنولوژی زیست پزشکی
سال 1401
پژوهشگران سیدفرید میرحسینی ، علیرضا صلابت ، فاطمه سیف ، بهنیا سادات میرحسینی

چکیده

طلا جزو اولین....