1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ویسکوزیته و هدایت گرمایی نانو سیال حاوی نانو ذرات اکسید مس و نانو تیوب کربنی چند دیواره در مخلوط اتیلن گلیکول و آب
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
پژوهشگران علیرضا صلابت

چکیده

ثبت نشده‌است!