1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیمی سطح
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1380
پژوهشگران علیرضا صلابت

چکیده

ثبت نشده‌است!