1403/04/31
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استعاره‌های هستی‌شناختی با حوزه مبدأ آب در مثنوی معنوی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مثنوی معنوی، استعاره مفهومی، استعاره هستی شناختی، حوزه مبدا آب
سال 1401
مجله پژ‍وهشهای معناشناختی متون ادبی
شناسه DOI
پژوهشگران آرش ظهیری ، علی صباغی

چکیده

....