1403/03/29
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آگاهی هایی تازه درباره تاج الدین محمود اُشْنوی و ارتباط وی با مجدالدین بغدادی و دربار خوارزمشاهیان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
....
سال 1401
مجله ادبيات عرفاني
شناسه DOI
پژوهشگران علی صباغی

چکیده

....