1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
انواع ابهام ادبی در اشعار هوشنگ ابتهاج «سایه»
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ابهام، ادبهام ادبی، هوشنگ ابتهاج
سال 1397
پژوهشگران سیمین حاصلی ، علی صباغی

چکیده

...