1403/01/30
علی صباغی

علی صباغی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4326-5426
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل تصویر صبح در شعر فریدون مشیری
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
...
سال 1396
پژوهشگران علی صباغی

چکیده

....