1403/05/03
علی رجایی

علی رجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ترجمه ناپذیری در ادبیات کلاسیک ایران و آلمان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
رجمه ناپذیری، اصول ترجمه، ترجمه ادبی، ادبیات تطبیقی
سال 1396
مجله مجموعه مقالات چهارمين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران علی رجایی

چکیده

در این تحقیق به این سئوال پاسخ داده می شود، که آیا متون و شاهکارهای ادبی اصولاً ترجمه پذیر هستند یا نه و تا چه میزان ترجمه های ادبی موفق و دقیق هستند؟ ابتدا به اهمیت و نقش ترجمه در فضای تعامل فرهنگی ایران و آلمان پرداخته می شود. بخش عمده مقاله به بررسی متون اصلی شاهکارهای ادبی می پردازد و نمونه هایی از آثار ترجمه شده در صده های قبل از آثار نویسندگان ادبیات کلاسیک دو کشور نظیر حافظ، گوته، شکسپیر، عمر خیام، روکرت و دیگران ... را با متون اصلی آنان مقایسه، بررسی و تجزیه تحلیل می کند و در مورد کم و کیف ترجمه ها بحث و استدلال می شود. اصول و مبانی ترجمه ویژه متون ادبی و علل اصلی "ترجمـه ناپذیـری" بطور مستدل و با ذکر مثالهایی از آثار نویسندگان مذکور مورد تحقیق قرار می گیرد، ترجمه های ادبی موجود نقد و بررسی می شوند و به اهمیت ترجمه اشاره می گردد. نارسایی ترجمه ها در برابر آثار و شاهکارهای اصیل ادبی کاملاً آشکار است و به ندرت جایگزین کاملی محسوب می شوند.