1403/04/30
علی رجایی

علی رجایی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5206-3789
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کهکشانی ها: برگزیده اشعار دکتر علی رجائی GalaxieAllen
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شعر، قالب های شعر غربی و شرقی، شعر نو، عاشقانه ها، غریبانه ها، ...
سال 1392
پژوهشگران علی رجایی

چکیده

در این اثر انواع قالب های شعر نو غربی و شرقی ارائه شده اند. کتاب به پنج دفتر تقسیم بندی شده است: 1. عاشقانه ها 2. غریبانه ها 3. تپش ها و توپش ها 4. فراـمرزی ها 5. سرـنوشته ها سروذه های سالهای متمادی زندگی در آلمان و ایران است. از سالهای 1362 تا سال 1390. برای سهولت درک قالب های غربی شابلونها و ساختار مخصوص آنها در مقابل اشعار بعضاً آورده شده است تا ساختارها ملموس تر گردند. نوعی سمبولیک مدرن در افکار عالی عرفانی و فرازمینی در بیشتر اشعار ترسیم شده است. اشعار "خودآیل" با اشاره به عصر مدرن امواج موضوع "سر ـ نویسی" و سرنوشت سازی را بیان می کنند. در خاتمه تصاویر هنری مخصوصی نیز در این رابطه آمده است.