1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاھی جھت تصفیھ و کاھش آلودگی فاضلاب درصنایع الکل سازی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الکتروانعقاد؛ پرواکسی الکترو انعقاد،الکل سازی؛ تصفیه فاضلاب؛ COD
سال 1400
پژوهشگران محمد غلامعلی(دانشجو)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)

چکیده

در این مطالعه ابتدا به بررسی نوع مواد و آلاینده های موجود در پساب کارخانه الکل سازی و همچنین برخی از روش های تصفیه و درمان پساب صنایع الکل سازی اشاره شده است . یکی از بهترین و ارزان ترین روش های تصفیه پساب های صنعتی استفاده از فرآیند های بیولوژیکی از جمله راکتور های بی هوازی (UABR) و راکتور های هوادهی می باشد . اما به علت درصد بالای مواد آلی و معدنی ، PH پایین ، وجود مواد سمی نظیر ترکیبات آروماتیک بخصوص فنل ها ، رنگ قهوه ای پایدار ، راندمان در راکتور های هوادهی به علت مصرف انرژی زیاد و نرخ مصرف اکسیژن بالا از بازدهی پایینی برخوردار می باشد .حتی اگر تصفیه بیولوژیکی منجر به حذف قابل توجه COD شود ، پساب هنوز رنگ تیره را حفظ می کند [1] رنگ ملانوئیدین ها به سختی توسط روش های بیولوژیکی مرسوم مانند تخمیر متان و فرایند لجن فعال ، تحت تاثیر قرار میگیرد [2] . و امکان رسیدن به شرایط ایده ال در این نوع راکتورها بسیار دشوار می باشد اما به نظر می رسد فرآیند های بی هوازی در صورتی که بدرستی طراحی شوند می تواند تا حدودی سبب بهبود کیفیت شیمیایی ویناس شود . در این مطالعه سعی بر آن است که با انجام پیش تصفیه به روش شیمیایی پروکسی الکترو انعقاد ترکیبات پساب کارخانجات الکل سازی تا حد امکان به ترکیبات ساده تری تبدیل شود تا تجزیه بیولوژیکی آن آسانتر گردد و قابلیت پذیرش در تصفیه خانه های بیولوژیکی را داشته باشد . بر اساس مطالعات و آزمایش های تجربی صورت گرفته یک روش درمان به تنهایی کار ساز نیست و سری کردن فرآیند های درمانی باعث بهبود است. در طراحی و ساخت سیستم آزمایشگاهی با مقایسه بین فرآیند الکترو انعقاد و پرواکسی الکترو انعقاد و همچنین ادغام فرآیند پرواکسی الکتروانعقاد و 5 روز بی هوازی مشخص شد که ادغام فرآیند پراکسی الکترو انعقاد و بی هوازی نسبت به سایر روش ها نتایج مطلوب تری را ارائه میدهد و در این فرآیند به راندمان حذف 1/62 درصدی COD و 94/91 درصد حذف رنگ و همچنین افزایش PH از عدد 40/4 به 60/5 رسیدیم . تاثیر پرواکسی الکترو انعقاد بر پارامتر آزمون TDS و هدایت الکتریکی ناچیز بود .