1403/01/27

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تخریب فوتوکاتالیستی کتوکونازول از محیط آبی با استفاده از نیمه هادی ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فوتوکاتالیزور، تیتانیوم دی اکسید، کتوکونازول، هیدروژن پرکسید، اکسیداسیون
سال 1398
پژوهشگران علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)، امیر عزیزی(استاد راهنما)، سعید جمشیدی فر(دانشجو)

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، تخریب فوتوکاتالیزوری کتوکونازول با استفاده از نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO2) می باشد. کتوکونازول به عنوان یک ماده موثر در ساخت برخی داروها و مواد بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب به دلیل داشتن ساختار های بنزنی با ورود به پساب ها جز آلاینده های آلی محسوب می گردد. در این تحقیق به منظور تخریب این ماده از یک واکنشگاه مجهز به یک لامپ فرابنفش با توان 250 وات که در مرکز واکنشگاه در داخل یک لوله کوارتز قرار گرفته بود، استفاده شد. در این راستا پارامترهای عملیاتی مهم نظیر pH، غلظت کاتالیزور و غلظت کتوکونازول با اندازه گیری کاهش طیف جذبی UV-Vis در طول موج 300 نانومتر، که معرف تخریب کتوکونازول است، بهینه شدند. تحت شرایط بهینه بدست آمده: 5/3 pH= ، غلظت کاتالیزور 1600 میلی گرم در لیتر و غلظت کتوکونازول 20 میلی گرم در لیتر تخریب 86 درصد ی در مقدار کتوکونازول بعد از 80 دقیقه تابش نور UV حاصل شد. تحت شرایط بهینه ذکر شده در بالا با افزودن 50 میلی گرم در لیتر هیدروژن پرکسید به عنوان یک عامل اکسنده قوی تخریب 84 درصدی در مقدار کتوکونازول بعد از55 دقیقه مشاهده شد. در ادامه سینتیک فرایند تخریب فوتوکاتالیزوری کتوکونازول بررسی شد که داده های بدست آمده منطبق با معادله شبه مرتبه اول بود. همچنین میزان مصرف انرژی الکتریکی بعنوان یک پارامتر کاربردی محاسبه و گزارش گردید.