1403/03/28
علیرضا خالقی

علیرضا خالقی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6814-2780
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200083037
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر فروبری سریع در ایندول بوتریک اسید و محلول پاشی سولفات روی بر مولفه های ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی بنجامین ابلق
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تیمار هورمونی، تکثیر، گیاه زینتی بنجامین ابلق
سال 1398
پژوهشگران سمانه حسین آبادی ، شیما رستمی ، علیرضا خالقی

چکیده

بنجامین ابلق از گیاهان زینتی بسیار زیبا از خانواده موراسه است که بدلیل سخت ریشه زا بودن، نرخ تکثیر بسیار پایینی دارد؛ لذا برای بهبود تکثیر این گیاه قلمه های خشبی این گیاه در دی ماه 95 با 4 سطح مختلف ایندول بوتریک اسید (0، 1000، 2000 و 4000 پی پی ام) به صورت فرو بری سریع تیمار و در بستر حاوی پرلایت کشت شدند و تا زمان بررسی نتایج به صورت هفتگی با سولفات روی (0 و 3000 پی پی ام) محلول پاشی شدند. حداکثر درصد ریشه زایی (78%)، حجم ریشه، تعداد ریشه در هر قلمه (6/62) و طول ریشه (6/5 سانتی متر) در تیمار هورمونی 4000 پی پی ام ایندول بوتریک اسید حاصل شد. همچنین محلول پاشی هفتگی سولفات روی به عنوان کوفاکتور سنتز اکسین در گیاه باعث بهبود مولفه های ریشه زایی قلمه ها گردید.