1402/12/13
علی خدیوی

علی خدیوی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6354-445X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43661256800
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی باغبانی
تلفن: 086-32623022

مشخصات پژوهش

عنوان
توانایی کاربرد ماده جهش زای EMS در مقاومت وپالایندگی درختچه زینتی طاووسی نسبت به کادمیوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
1-طاووسی2-گیاه پالایی 3-ماده جهش زاEMS4-فلز سنگین
سال 1395
پژوهشگران محبوبه گنجی دستجردی(دانشجو)، مینا تقی زاده(استاد راهنما)، علی خدیوی(استاد راهنما)، منصور قربان پور(استاد مشاور)

چکیده

چکیده