1403/01/26
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل های حاوی مشتقات تانیک اسید و بررسی خواص آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل،تانیک اسید،پانسمان،پلیمر،کربوکسی متیل سلولز،همولیز،زخم پوش
سال 1400
پژوهشگران علیرضا کریمی(استاد راهنما)

چکیده

هیدروژل ها شبکه های پلیمری هستند که دارای گروه های آبدوست هستند و می توانند با جذب آب و بدون انحلال، متورم شوند.هیدروژل ها به دلیل ساختار ویژه خود ترکیبات پرکاربردی در صنایع مختلف می باشند.در این پژوهش هیدروژل هایی حاوی مشتقات تانیک اسید ساخته شده و سپس به منظور کاربرد آن ها به عنوان پانسمان،مورد ارزیابی قرار گرفتند. پلی فنول ها ترکیبات آلی طبیعی هستند که به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی آنها شناخته میشند، تانیک اسید با دارا بودن گروه های فنولی متعدد یک آنتی اکسیدان قوی به شمار می رود.استفاده از هیدروژل های حاوی مشتقات تانیک اسید به عنوان پانسمان به علت خاصیت آنتی اکسیدانی تانیک اسید موجب تسریع در روند بهبودی زخم ها میشود. برای بررسی ساختار و مورفولوژی،عناصر تشکیل دهنده و شناسایی گروه های عاملی از انالیزهایی چون:FT-IR,FE-SEM,XRD کمک گرفته شده است. تست هایی همچون تورم و حلالیت برای انالیز هیدروژل و تست سازگاری با خون به منظور سازگار بودن ترکیبات هیدروژل با خون،انجام شد