1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرایند تولید و خالص سازی آروماتیک های استخلا شده با 3،5-دی آلکیل 4-هیدروکسی بنزیل به عنوان آنتی اکسیدانت های پلی اولفین ها
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
آنتی اکسیدانت پلی اولفین ها
سال 1398
پژوهشگران علیرضا کریمی ، محمد حسین صالحی ، اعظم خدادادی

چکیده

برخی آنتی اکسیدانت های تجاری مورد استفاده در پلی اولفین های پرکاربرد سنتز و مورد بررسی قرار گرفته اند