1403/02/02
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کسب دانش فنی تولید آنتی اکسیدان ایرگانوکس 1330
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
دانش فنی، آنتی اکسیدان، ایرگانوکس
سال 1396
پژوهشگران علیرضا کریمی ، محمد حسین صالحی ، اعظم خدادادی

چکیده

آنتی اکسیدان ایرگانوکس 1330 با درصد بالا و خلوص 99.6 درصد با موفقیت تهیه شده است.