1403/01/31
علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5006-8642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217189368
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو ذرات مغناطیسی سیلیکا سولفوریک اسید: کاتالیزور کارآمد و دوستدار محیط زیست برای سنتز اسپیرو - 2 - آمینو - 4H - پیران - اکس ایندول ها
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1393
پژوهشگران علیرضا کریمی

چکیده

ثبت نشده‌است!