1403/01/28
علی جباری

علی جباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2543-8423
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56324004100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت هورن آلتراسونیک جهت اعمال ارتعاشات شعاعی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، ارتعاشات آلتراسونیک شعاعی، خواص مکانیکی
سال 1396
پژوهشگران علی جباری ، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی ، رضا بیگی ، سجاد کریمیان

چکیده

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی یکی از رایجترین فرآیندهای ساخت و تولید است که سرعت بالا و عدم استفاده از مواد پرکننده از ویژگیهای آن میباشد. فرآیندهای نوین جوشکاری همزمان با بوجود آمدن مواد استحکام بالا و ساخت قطعات پیچیده در دهههای اخیر پا به عرصه گذاشتند. یکی از روشهای جوشکاری اغتشاشی استفاده از ارتعاشات آلتراسونیک در این سیستم میباشد. در این مقاله اثر اعمال ارتعاشات آلتراسونیک در جهت محوری ابزار جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر نیروهای جوشکاری و ظاهر قطعات جوش خورده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که اعمال اولتراسونیک باعث کاهش نیروی جوش شده و هیچ گونه عیوب ماکروسکپی در نمونهها مشاهده نشدند. همچنین ظاهر جوش نیز به میزان قابل ملاحظهای بهبود یافت.