1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی یک الگوریتم جدید برای یافتن نقطه بیشینه توان در سیستمهای خورشیدی تحت سایه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
سیستم خورشیدی، ردیابی توان بیشینه، سیستم تحت سایه، بهینه سازی انرژی
سال 1402
مجله نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران
شناسه DOI
پژوهشگران علی اصغر قدیمی ، محمد شفیعی آهویی ، امیرحسین ابوالمعصومی

چکیده

در این مقاله، یک الگوریتم کنترلی برای دستیابی به بیشترین توان ممکن، در سیستم های خورشیدی که تحت سایه جزئی قرار می گیرند، ارائه گردیده است. این الگوریتم بدون نیاز به استفاده از تجهیزات روش های معمول که شامل اندازه گیری جریان اتصال کوتاه، ولتاژ مدار باز و استفاده از کلیدهای اضافی می باشد، به ردیابی توان بیشینه می پردازد. در مرحله ی ابتدایی، الگوریتم پیشنهادی بر اساس تابش های دریافت شده، محدوده نقطه ی بیشینه توان را می یابد و سپس با استفاده از روش تغییرات و مشاهده، نقطه دقیق توان بیشینه را به دست می آورد. با استفاده از این الگوریتم هزینه های ناشی از استفاده از روش های معمول کاهش یافته و نقطه بیشینه توان با دقت و سرعت بالا در چرخه ابتدایی به دست می آید. جهت صحت سنجی الگوریتم پیشنهادی، شبیه سازی بر روی یک سیستم خورشیدی نمونه انجام شده و نتایج حاصل از این الگوریتم با روش های پرکاربرد مقایسه گردیده که نتایج حکایت از کارآیی این الگوریتم در قیاس با روش های معمول دارد.