1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
تخصیص تلفات در ریزشبکه های سه فاز متقارن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پخش بار در ریزشبکه ی جزیره ای، روش های پخش بار مبتنی بر تکرار، تخصیص تلفات، تخصیص تلفات در ریزشبکه ی جزیره ای
سال 1400
پژوهشگران کاوه قاسمی نژاد(دانشجو)، محمد بیات(استاد راهنما)، علی اصغر قدیمی(استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه یک روش جدید و دقیق برای تخصیص تلفات در ریزشبکه های سه فاز متقارن ارائه می نماید. طبیعتاً برای استفاده از اطلاعات پخش بار نیاز به یک روش پخش بار مناسب برای ریزشبکه ی جزیره ای احساس می شود. بدین منظور، یک روش حل پخش بار جدید ارائه شده است که در آن، با استفاده از روش مبتنی بر تکرار این مسأله حل می شود. اهداف اصلی یافتن روشی با نوین با دقتی کافی و محاسبات ساده در تخصیص تلفات و بهره بردن از پخش باری با سرعت و دقت مناسب و قدرت مانور بالا در حالات مختلف کنترلی دروپ می باشد. در این مسیر، انواع بارها و همچنین انواع مُدهای کنترل دروپ به کارگرفته شده اند. همچنین چندین روش تخصیص تلفات شبیه سازی شده اند تا نمایشگر دقت روش پیشنهادی باشند. کارکرد روش پیشنهادی برای تخصیص تلفات در سیستم انتقال و شبکه ی توزیع و نیز ریزشبکه ی جزیره ای اثبات شده است. کارایی روش پیشنهادی برای سیستم های سه باسه و 14 باسه ی انتقال و شش باسه و 13 باسه ی توزیع راستی آزمایی شده اند و همچنین برای بیان نتایج تخصیص تلفات در ریزشبکه ها دو ریزشبکه ی 7 باسه و 41 باسه برای نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته-است، که در سیستم هفت باسه در دو حالت آن تخصیص تلفات در وضعیت متصل به شبکه و نیز حالت جزیره ای مورد بررسی قرار گرفته است.