1403/02/04
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی دقیق توربین بادی و تهیه واسط نرم افزاری جهت استفاده در شبیه ساز نیروگاه بادی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
شبیه سازی توربین بادی، سیستم yaw، توربین بادی گیربکس دار، اثر سایه ی برج، اثر برشی باد
سال 1393
پژوهشگران ستار ریحانی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، علی جباری(استاد مشاور)

چکیده

یکی از بهترین منابع تولید انرژی تجدید پذیر، انرژی باد می باشد که برای مهار این انرژی، از توربین های بادی استفاده می شود. توربین بادی، بزرگ و گران قیمت می-باشد و نمی توان همه ی آزمایشات معمول و آزمایشگاهی را در مزرعه ی بادی انجام داد. از این رو شبیه سازی آن دارای اهمیت زیادی می باشد. شبیه سازی می تواند به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری باشد. مدل های سخت افزاری به دلیل نزدیکی به واقعیت نسبت به مدل های نرم افزاری ارجح می باشند. مدل هایی که تاکنون در نرم افزارهای مختلف پیاده سازی شده است، دارای نواقصی می باشد. در این مدل ها عموماً، گیربکس، ایده آل بوده و اثرات برش باد و سایه ی برج در توان تولیدی توربین در نظر گرفته نشده است. همچنین مدل باد در این شبیه سازی ها، مدل ساده است. در این پایان نامه، هدف تکمیل و ارتقای شبیه ساز سخت افزاری موجود در دانشگاه اراک می باشد. در این راستا مدل های سیستم yaw، گیربکس، زاویه ی گام و کنترل کننده ی آن در نرم افزار سیمولینک MATLAB انجام شده و چگونگی اضافه شدن آنها به سخت افزار موجود تشریح شده است.