1403/01/27
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل ارتعاشات اجباری ورق مستطیلی لایه ای مرکب مستقر بر بستر خطی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کنترل ارتعاشات اجباری؛ بستر خطی؛ LQR؛ LQG؛ کنترل کننده فازی
سال 1394
مجله مهندسي مكانيك مدرس
شناسه DOI
پژوهشگران کوروش خورشیدی ، محمد بلالی ، علی اصغر قدیمی

چکیده

در این مطالعه کنترل فعال ارتعاشات خارج از صفحه ای یک ورق مرکب چندلایه مستطیلی مستقر بر بستر خطی همراه با وصله های پیزوالکتریک روی سطوح بالا و پایین ورق بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد در این تحقیق وصله های پیزو به عنوان سنسور مورد استفاده قرار می گیرند. با ارضای شرایط مرزی الکتریکی مدار باز و معادله ماکسول، تابع پتانسیل الکتریکی در جهت عرضی به دست می آید. با بکارگیری روش انرژی ریلی ریتز فرکانسهای طبیعی ورق و شکل-مودهای ارتعاشی بدست می آیند و سپس روش بسط شکل مودها به کار گرفته می شوند تا پاسخ ارتعاش اجباری سیستم حاصل شود. در این مقاله برای کنترل و کاهش اندازه جابجابی عرضی ورق مرکب لایه ای مستطیلی ناشی از نیروی خارجی عرضی، روشهای کنترلی رگلاتور خطی درجه دوم، گاوسی خطی درجه دوم و کنترل کننده فازی مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش نتایج عددی تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل ورودی های مختلف از قبیل موقعیت نیروی اعمالی با کنترل کننده و بدون کنترل کننده روی پاسخ سیستم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به منظور بررسی دقت روش به کار رفته نتایج عددی با نتایج دقیق موجود در مراجع مقایسه می گردد.