1403/02/05
علی اصغر قدیمی

علی اصغر قدیمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7276-2221
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56678490500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625620

مشخصات پژوهش

عنوان
حل تحلیلی صوت منتشر شده از ورق دایروی مرتعش کوپل شده با لایه پیزوالکتریک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران مهسا پالی ، کوروش خورشیدی ، علی اصغر قدیمی ، اسماعیل رضایی

چکیده

ثبت نشده‌است!