1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی Zn کمپلکس شده روی کلسیم اکسید پوشش دار شده با عصاره پوست گردو به عنوان کاتالیزگری کارامد و قابل استفاده مجدد برای سنتز مشتقات بنزیل پیرازولیل پیرازولون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
Zn کمپلکس شده -کلسیم اکسید -پوست گردو -بنزیل پیرازولیل پیرازولون
سال 1400
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، مژگان احدی(استاد مشاور)

چکیده

در این کار، Zn کمپلکس شده روی کلسیم اکسید پوشش دار شده با عصاره پوست گردو به عنوان کاتالیزور موثر و کارامد برای سنتز مشتقات بنزیل پیرازولیل کومارین ها مورد استفاده قرار گرفت. این مشتقات از طریق واکنش سه جزئی هیدرازین/هیدرازین هیدرات، اتیل استواستات، 4-هیدروکسی کومارین و آلدهیدهای آروماتیک مختلف و در حضور کاتالیزگر CaO@walnut husk@ZnO سنتز و اثر بخشی این کاتالیزگر در این واکنش بررسی شد. ساختار نانوذرات سنتز شده CaO@walnut husk@ZnO با آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) و آنالیز توزین حرارتی (TGA) شناسایی گردید. علاوه بر این، ساختار مشتقات بنزیل پیرازولیل کومارین های سنتز شده نیز به وسیله ی داده آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته کربن (13C-NMR) مشخص شد. این روش دارای مزیت هایی مانند استفاده از کاتالیزگر سبز و ارزان تهیه شده از ضایعات پوست سبز گردو و پوست تخم مرغ، زمان واکنش کوتاه، جداسازی آسان کاتالیزگر و بازده بالای محصولات می باشد.