1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت های مغناطیسی جدید مقام گرمایی پلی (آمید- اتر)/ گرافن اکسید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو کامپوزیت های مغناطیسی، گرافن اکسید، پلی آمید-اتر، مقاومت گرمایی
سال 1395
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد راهنما)

چکیده

نانو کامپوزیت های جدید مغناطیسی و مقاوم گرمایی پلی آمید-اتر گرافن اکسید با درصد های 2 و 5از نانوذرات اصلاح شده به کار رفنه به روش اختلاط محلول با موفقیت تهیه شدند. پلی آمید-اتر جدید شامل بخش تری فنیل متان در زنجیر اصلی به شیوه پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم از ترکیب دی آمین جدیدو دی اسید تهیه شدند. گرافن اکسید به روش هامر تهیه شد و با تترا اتیلن پنتامین و اکسید آهناصلاح گردید