1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش های چند جزئی در شرایط سبز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز ، واکنش های چند جزئی ، ترکیبات هتروسیکل ،شیمی سبز ، کاتالیزور
سال 1393
پژوهشگران علیرضا خواجه امیری(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، ناصر فروغی فر(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، ابتدا مشتقات جدید 5-آریلیدن-3-آریل-2-(آریل ایمینو) تیازولیدین-4-اون و بیس تیازولیدینون ها را از تراکم آلدهیدها (آلدهیدهای آروماتیک معمولی و بیس آلدهیدها نظیر ترفتالدهید)، کلرواستیل کلرید و N,N-دی آریل تیواوره در حضور کاتالیزور مایع یونی تجدید پذیر کولین کلرید/اوره به صورت یک واکنش سه- یا شبه شش-جزئی سنتز نمودیم. همچنین ما یک روش جدید و سازگار با محیط زیست برای تهیه مشتقات گلیکولوریل، ایمیدازولیدین-2-اون، ایمیدازول-2-اون و ایمیدازول-2-تیول را با استفاده از مشتقات ?-دی کتون و اوره/تیواوره در حضور مقادیر کاتالیزوری از تری متیل سیلیل کلرید تحت شرایط بدون حلال ارائه نمودیم. از دیگر کارهای پژوهشی انجام شده در این پایان نامه، سنتز آسان وتک ظرف مشتقات تری آریل و تترا آریل ایمیدازول از تراکم آلدهیدها، آمونیوم استات/آنیلین و بنزیل در حضور مایع یونی تجدیدپذیر ChCl/2ZnCl2 به عنوان کاتالیزور و محیط واکنش می باشد. در ادامه کار از یک روش ساده و مناسب برای تهیه مشتقات 9H-زانتن یا بیس فنول در واکنش تراکمی و تک ظرف زایلنول ها و آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزور قابل بازیافت نانو ذرات مغناطیس اکسید آهن بهینه شده با N-پروپیل پی پیرازین سولفونیک اسید، تحت شرایط بدون حلال و دمای 120درجه سانتیگراد استفاده شده است. در پایان نیز سنتز مشتقات 3،4-دی هیدروپیریمیدین-2-اون/تیون از طریق واکنش تراکمی سه جزئی مشتقات آلدهید، اوره/تیواوره و ?-دی کربونیل در حضور کاتالیزور ناهمگن اکسید آهن عامل دار شده با کمپلکس بیسموت (III) به عنوان لوییس اسید جدید انجام شده است.