1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز تک مرحله ای مشتقات ایمیدازول به وسیله کاتالیزور جدید
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ایمیدازول ها ، سنتز تک مرحله ای ، ترکیبات ناجورحلقه ، واکنش استخلافی ،ایمیدازول ها
سال 1392
پژوهشگران هستی ایبگی(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، ستار ابراهیمی(استاد مشاور)

چکیده

در این پروژه یک روش سنتزی بهینه سازی شده برای مشتقات 2و4و5 سه استخلافی ایمیدازول با بازده مناسب ارائه گردید. این مشتقات ایمیدازولی طی یک فرایند تک مرحله ای از واکنش سه جزئی بنزیل، آلدهید های آروماتیک و آمونیوم استات در حضور کاتالیزور Sn(SCH2COOH)2 و در شرایط بدون حلال بدست آمده اند. تراکم بنزیل، بنزآلدهید و آمونیوم استات در حلال هایی نظیر: آب، اتانول، متانول، استونیتریل و هم چنین در شرایط بدون حلال انجام شد و بهترین راندمان تحت شرایط بدون حلال بدست آمد. محصولات سنتز شده ...