1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز تک ظرف با بهره وری بالا مشتقات بیس ایمیدازول از 2و6-بیس(4-فرمیل بنزیلیدین)سیکلو آلکانون ها تحت شرایط بدون حلال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بیس ایمیدازول، سنتز تک ظرف، واکنش چند جزیی ، 4-فرمیل بنزیلیدین ، سیکلوآلکانون ،شرایط بدون حلال
سال 1393
پژوهشگران سید محمد باقر حسینی قزوینی(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، حسن مغانیان(استاد مشاور)

چکیده

در بخش دوم، یک روش ساده و مناسب برای تهیه مشتقات (E2، E5)-5،2- بیس(4- (4-آریل- H1- ایمیدازول- 2- ایل) بنزیلیدین) سیکلو آلکانون (2a-g) از طریق واکنش های چند جزئی، 4-(E1،E1)-(2-اکسوسیکلوآلکان-1،3-دی ایلیدن) بیس (متان-1-ایل-1-ایلیدن)دی بنزآلدهیدها (1a-1b)، آمونیوم استات و مشتق دی کربونیل مربوطه در حضور کاتالیزورهای PTSA و ZrCl4تحت شرایط بدون حلال مورد استفاده قرار گرفت. ساختار همه محصولات با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکوپیFT-IR ،1H-NMR و13C-NMR مورد شناسایی قرار گرفتند