1403/01/31
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز مشتق های جدید باز شیف و بررسی خواص بیولوژیکی آن ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
باز شیف، کاتالیزگر انتقال فاز ، پارا تولوین سولفونیک اسید
سال 1392
پژوهشگران مهسا جبارپور(دانشجو)، اکبر مبینی خالدی(استاد راهنما)، ناصر فروغی فر(استاد مشاور)

چکیده

مشتق های باز شیف در سنتز ترکیب های آلی اهمیت بسیاری دارند. به واسطه خواص متعددی که از این ترکیب ها گزارش شده است، استفاده از آن ها در زمینه های مختلف علمی در حال گسترش است. در این پایان نامه تهیه باز شیف های جدید با استفاده از واکنش 2-آمینو-5-مرکاپتو- 1و3و4- تیادی آزول و آلدهیدهای آروماتیک انجام گردید و از اسید سولفوریک به عنوان کاتالیزگر استفاده شد. همچنین این واکنش در شرایط بدون حلال با استفاده از کاتالیزگر انتقال فاز (PTC) انجام گردید و با این روش محصول ها با بازده بهتر و در مدت زمان کمتر سنتز شدند. در نهایت خواص ضد باکتریایی این ترکیب ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این پایان نامه، واکنش تهیه باز شیف ها با استفاده از آمینو فنوکسی آلکوکسی آمینوبنزن های سنتزی در حضور کاتالیزگر پارا تولوئن سولفونیک اسید (PTSA) انجام گرفت. برای تهیه دی آمین ها از مشتق های نیتروفنل به عنوان ماده اولیه استفاده شد. در ابتدا با استفاده از واکنش جفت شدن یک ترکیب دی هالوژنه و مشتق های نیتروفنل، ترکیب های دی نیترو را سنتز نموده و بعد از یک مرحله احیاء با استفاده از پالادیوم مشتق های دی آمین تهیه شد. در اثر واکنش این دی آمین ها و سالسیل آلدهید در حضور PTSA باز شیف های مربوطه با بازده بالا تولید گردید و در مرحله آخر این لیگاندها با نمک های فلزی Cu2+ و Zn2+ وارد واکنش شده و کمپلکس های روی و مس سنتز شدند. خواص ضدباکتریایی این باز شیف ها و کمپلکس ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.