1403/01/28
اکبر مبینی خالدی

اکبر مبینی خالدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9732-7282
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701730547
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات فضا الکترونی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1381
پژوهشگران اکبر مبینی خالدی

چکیده

ثبت نشده‌است!