1403/04/02
احمد بیگلری

احمد بیگلری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000000204989931
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم سیاسی
تلفن: 08632629330

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1397)
    عنوان رساله: حقوق شهروندی و کرامت انسان در اسلام معاصر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
کتاب

علایق پژوهشی

  • حکمرانی سیاسی
  • سیاست مقایسه ای
  • روش شناسی و فلسفه علوم اجتماعی
  • اندیشه های سیاسی
بیشتر