1403/03/28
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درس نامه بررسی اثار اسلامی ۱
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اثار اسلامی
سال 1402
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

درسنامه بررسی آثار اسلامی برای گرایش ادبیات و مترجمی