1403/03/28
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ترجمۀ متون ادبی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ترجمه ادبی، روایت
سال 1402
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب درسنامه ای دانشگاهی است در ۱۲ درس که مسائل اصلی ترجمه گری متون ادبی را بررسی می کند و برای درس نظری «ترجمه متون ادبی« رشته زبان و ادبیات انگلیسی با دو گرایش مترجمی و ادبیات نوشته شده است و ویراست دوم است. و ناشر آن یگانه ناشر تخصصی متون مرتبط با مطالعات ترجمه در ایران است.