1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برآمدن سنت ادبی پیشا-مشروطه از رهگذر نظامگان ترجمه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
نظریۀ نظامگان؛ نظام ادبی؛ نظام ترجمه؛ ژانرهای ادبی؛ عصر پیشا-مشروطه
سال 1402
مجله مطالعات زبان و ترجمه
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

بحث اصلی این است که چگونه نظام ترجمه در برآمدن و تکون نظامگان ادبی پیشا-مشروطه نقش ایفا می‌کند. ترجمه به مثابه ابزاری برای ایجاد تغییر و تحول نه فقط در ارکان سیاسی و اجتماعی جامعه، بلکه در تکوین و تکون نظامگان فرهنگی-ادبی جامعه از رهگذر نظام مطبوعات و به ویژه، کمک به ایجاد ژانرهای ادبی تازه تولد یافته عمل می‌کند. در عصر پیشا-مشروطه، رواج ترجمه در قالب یک نظام با خود الگوهای نو و تازه به همراه می‌آورد که پیشتر در جامعه سابقه نداشته‌اند. به نظر می‌رسد می‌توان از منظر نظریۀ نظامگان پیشنهادی اون-زهر که دربارۀ جایگاه اقماری و هسته‌ای ادبیات ترجمه‌شده بحث می‌کند، از جایگاه نظام ترجمه در عصر پیشا-مشروطه، چشم‌اندازی روشن‌تر در تصور آورد. در مجموع، ترجمه کمک می‌کند سبک نوشتاری منثور جای سبک منظوم را بگیرد و نظام ترجمه در کنار