1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایت از منظر زبان شناسی انتقادی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت، زبان شناسی
سال 1401
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب روایت را از منظر زبان شناسی انتقادی بررسی می کند.