1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1: درسنامه
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آثار ترجمه شده، درسنامه
سال 1401
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این درسنامه برای واحد درسی بررسی اثار ترجمه شده اسلامی آماده شده است.