1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه مولفه های الگوی ارتباط روایی در تاریخ بیهقی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایت، تاریخ بیهقی
سال 1401
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این مفاله، جایگاه مولفه های روایی را در تاریخ بیهقی بررسی می کند.