1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ تفصیلی اصطلاحات روایت شناسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت شناسی
سال 1399
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب مجموعه ای از واژگان روایت شناسی را توصیف کرده است.