1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نشانه شناسی شعر احمد شاملو بر پایۀ الگوی مایکل ریفاتر
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نشانه‎شناسی، احمد شاملو، مایکل ریفاتر، نشانه- معناشناسی.
سال 1401
پژوهشگران ابوالفضل حری(استاد مشاور)

چکیده

نشانه‎شناسی، رویکردی علمی است برپایه بررسی نشانه های موجود در یک اثر و قواعد حاکم بر آن. در نشانه‎شناسی، نشانه ها در کنار سایر اجزا مورد بررسی قرار می‎گیرند و در این میان پدیده ای ادبی شکل می‎گیرد که میان متن و خواننده در جریان است. مایکل ریفاتر، در پی آن است نشان دهد رویارویی خوانندۀ متن در دوسطح انجام می شود: نخست سطح روان موجود در متن که خوانش اوّلیّه است و در آن معنای ظاهری متن نمایان است و دیگری خوانش پس کنشانه و ثانویه که حضور عناصر غیردستوری سبب تولید انباشت می شود. خوانش شعر از منظر نشانه- معناشناسی و با بهره گیری از مفاهیم زیباشناختی هنرشعری، در روشن کردن لایه های پنهان و معنای نامکشوف شعر به خواننده کمک می کند. گاه معنا در شعر، دنیایی ناشناخته است و هسته معنا، ماتریسی ساختاری در شعر پدید می آورد و معنای شعر از تعامل خواننده، الگوی دریافت معنا و فرایند خواندن شعر، ساخته می شود. ماتریس ممکن است یک واژۀ خاص باشد و یا یک جمله را در برگیرد و هر شعر با چند روایت خاص به صورت تداعی های قراردادی با ماتریس خود در پیوند باشد که به این روایت ها، هیپوگرام می گویند؛ هیپوگرام ها وظیفۀ وحدت بخشی به شعر را بر عهده دارند. در این پژوهش، با نگاهی زیباشناختی به تحلیل نشانه- معنا شناسی شعرِ احمد شاملو برپایه الگوی نشانه‎شناسی مایکل ریفاتر می پردازیم؛ از اصلی ترین دستاوردهای این پژوهش برای دریافت معنا، تکیه بر عناصر غیردستوری و منظومه های شعری است. شاملو شاعری است که بن مایه‎های اصلی امید و آرزو، هر چند دارای فراز و نشیب های بسیار، در منظومه ‎های شعری او در حال حرکت است.